ZMIANA PLANU -  04.02.2020 r. (WTOREK)

godz. lek.

zastępstwa

1

Kl.VIIIa – geografia  (MD) s.14 (lz)

2

Kl.Va – j.polski (MP) s.21 (lz)

3

 Kl. Va- zaj. z wych.(MP) s.21 (lz)

Kl.VIIa – zajęcia profilaktyczne „Zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy” s.17

4

Kl.Vb – matematyka (GN) s.14 (zp)

Kl.VIIIa  – zaj. z wychowawcą z dn.06.02 -  zajęcia profilaktyczne „Zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy” s.17

Kl.VIIIb  – zaj. z wychowawcą z dn.05.02 -  zajęcia profilaktyczne „Zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy” s.17

5

Kl.Vb – wych. fizyczne (MD) s.7(zp)

6

Kl.Vb – j.angielski  - zajęcia odwołane

Kl.VIb – j.angielski (ESB) s.15(zp)

7

Kl.VIb – historia (RK) s.17 (lz)

8

 

 

Kl. Vb – koniec zajęć po 5 godz. lekcyjnej

 

Do pobrania: