Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce składają

serdeczne podziękowania DARCZYŃCOM i SPONSOROM szkoły

 

 

*******************************************************************

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

*************************************

*************************************

 *************************************

Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność uczniowska pragną złożyć serdeczne podziękowania Gminnemu Towarzystwu Sportowemu w Czarnej Dąbrówce

za zakupienie lampy metalohalogenkowej do sali gimnastycznej naszej szkoły.

 *************************************

Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej pragną podziękować Radzie Sołeckiej

wsi Czarna Dąbrówka za zakupienie i zamontowanie na placu zabaw zabawki – sprężynowca.

 *************************************

PODZIĘKOWANIE ZA SPRZĘT SPORTOWY

„Okazanie wdzięczności jest najprostszą
– oraz najpotężniejszą – rzeczą,
jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka”.
Randy Pausch

Uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego składają podziękowania poprzedniej Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce za wsparcie rzeczowe działalności sportowej w naszej szkole. Rada Rodziców ufundowała stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w piłkarzyki. Serdecznie dziękujemy.

 

 *******************************************************************

ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Radzie Rodziców

 *************************************

 

 *************************************

Uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego składają podziękowania Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce za wsparcie  rzeczowe działalności sportowej w naszej szkole. Rada Rodziców ufundowała kosz na sprzęt sportowy oraz piłki koszykowe i piłki ręczne. Serdecznie dziękujemy.

 • Państwu Iwonie i Bartłomiejowi Klasom, właścicielom Gospodarstwa Rybackiego w Kozinie – za ufundowanie nagród w konkursie plastycznym

*******************************************************************

ROK SZKOLNY 2015/2016

  

   

Za wspieranie działalności szkoły – Radzie Rodziców

Za zaangażowanie w organizację Dnia Dziecka:

– udostępnienie pomieszczeń (sali widowiskowej, kuchni); dofinansowanie atrakcji i poczęstunku nad jeziorem; prowadzenie imprezy – Panu Dariuszowi Narloch, dyrektorowi GCKiB  oraz pracownikom

– dofinansowanie atrakcji, poczęstunek i upominki

 • Państwu  Elżbiecie i Henrykowi Smentochom
 • Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk – Piekarnia Czarna Dąbrówka
 • Panu Stanisławowi Zielonce
 • Panu Arkadiuszowi Masowie
 • Panu Jackowi Borkowskiemu – Żwirownia Kozin II
 • Panu Lucjanowi Klęczkowi
 • Firmie PowerGift z Bytowa
 • Firmie Carpe Diem Trans z Bytowa
 • Piekarni – cukierni „Graham”  w Sierakowicach
 • „Caritas” Czarna Dąbrówka
 • Hotel „Kiston” w Kistowie

– przygotowanie poczęstunku (gofry) i obsługa  – rodzicom

Paniom: Renacie Kossak, Edycie Liszewskiej, Izabeli Żwirek – Somionka, Zycie Wieligdzie, Justynie Piotrowskiej, Bernadecie Stencel, Paulinie Lejk, Małgorzacie Bartelik, Iwonie Michańczyk

– ciasta na sprzedaż – rodzicom

Paniom: Kamili Rekowskiej, Joannie Tusk, Ewie Gostomskiej, Karolinie Masowa, Ewie Kurek, Lucynie Dera, Aleksandrze Greszta, Marii Szyca, Paulinie Klejna, Annie Zganiacz, Kamili Dalekiej.

…………………………………………………………………………………..

Za zaangażowanie w organizację 20. Imienin Szkoły

– za koncelebrowanie Mszy św. – ks. Antoniemu Strancowi i ks. Bolesławowi Konewce

– za oprawę organową Mszy św. – Hubertowi Biskowi

– za filmowanie uroczystości – Panu Grzegorzowi Wencie

– za fotografowanie uroczystości – Panu Janowi Stolc

– za przygotowanie poczęstunku dla gości – Paniom:  

Ewie Gostomskiej, Sylwii Butowskiej, Izabeli Brazowskiej, Elżbiecie Malek, Annie Zganiacz, Justynie Piotrowskiej, Renacie Kossak, Bogumile Wenta, Marii Szyca, Natalii Strojk, Katarzynie Pawłowskiej, Kamili Rekowskiej, Barbarze Kiedrowskiej, Monice Malek, Sabinie Butowskiej, Katarzynie Gurczyńskiej, Lucynie Dera, Agnieszce Marzec, Iwonie Michańczyk;

Rodzicom z klasy IA gimnazjum z przewodniczącą Panią Małgorzatą Bartelik;

– za ufundowanie tortu – Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk

– za wypożyczenie wazonów i ufundowanie części kwiatów – Państwu Urszuli i Marianowi Szczypior

– za zabezpieczenie przejść przez ulicę – Policji w Czarnej Dąbrówce

………………………………………………………………………………………

Panu Andrzejowi Mańskiemu – przeprowadzenie zajęć kulinarnych organizowanych w ramach projektów grantowych

Panu Michałowi Klonowskiemuza przeszkolenie uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Pani Irenie Wiszowatej – za uszycie kurtyny na uroczystości szkolne

Panu Edwardowi Wica – za wyspawanie stelaża na kurtynę

Pani Beacie Kopacz – za choinkę świąteczną przed szkołą

Panu Markowi Kochańskiemu – za drewno do wykonania grządek szkolnego ogródka

Pani Mirosławie Huk– za podarowanie książek  do bibliotece szkolnej 

Panu Pawłowi Józkowskiemu – za dowiezienie piasku do piaskownicy przedszkolnej 

 

*******************************************************************

ROK SZK. 2014/2015

– za wspieranie działalności szkoły – Radzie Rodziców

– za pomoc w organizacji Święta Rodziny

 

 

 

 – za przygotowanie poczęstunku na Święto Szkoły:

Państwu  Jarosławie i Grzegorzowi Myszk

Państwu  Beacie i  Krzysztofowi Spałek

Paniom: Annie Butowskiej, Izabeli Brazowskiej,  Irenie Roszkowskiej, Halinie Ekman, Reginie Kossak, Katarzynie Wolskiej,  Małgorzacie Bartelik, Iwonie Michańczyk

 

*******************************************************************

ROK SZK. 2013/2014

 

– za wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej – Pani Ewie Kurek i Pani Magdzie Wyczk

– za sponsorowanie nagród i poczęstunku z okazji Dnia Dziecka:

Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk, Pani  Agnieszce Marzec

– za prowadzenie zajęć teatralnych dla uczniów klas 1-3 – Panu Dariuszowi Narlochowi

– za wykonanie pomocy – Panu Piotrowi Jastrzębskiemu

– za podarowanie stojaków na nuty i instrumenty – Pani Małgorzacie Tokarskiej

– za wykonanie stojaka na flagi – Panu Kazimierzowi Walaszkowi

– za odnowienie mebli i zakup firanek w sali nr 4 – rodzicom uczniów klasy II a sp

********************************************************************

ROK SZK. 2012/2013

– za umożliwienie zakupu ławek na korytarz szkolny –

Państwu Marzenie i Karolowi Konkolom

Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk

Państwu Elżbiecie i Henrykowi Smentochom

Państwu Wenta

– za pomoc przy organizacji imprezy „Bieg Orłów”:

za prowadzenie stoiska – Pani Kamili Rekowskiej

za przygotowanie domowych wypieków – przedstawicielom rodziców  wszystkich klas

– za wymienienie  piasku w piaskownicy na placu zabaw Panu Dariuszowi Narlochowi, Panu Marcinowi Tetłakowi i Panu Maciejowi Haponiukowi