GRONO PEDAGOGICZNE 2021/2022

Małgorzata Jereczek –  dyrektor
Ilona Pałacha – wicedyrektor

**********************************************************

NAUCZYCIELE

Oddziały przedszkolne
Magdalena Narloch

Martyna Socha

Michalina Ziemann- Kapciak

Mirosława Zganiacz


Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Konkel

Jolanta Wantoch Rekowska

Bożena Węsierska

Magdalena Walaszek

Jolanta Sawicka

Magda Grajek

 

Świetlica
Dorota Gralak

Małgorzata Miszk

Monika Dawidowska


Biblioteka
Henryka   Sójka

Mirosława Puttkammer

Język polski
Bożena Bujak

Elżbieta Michnik

Mirosława Puttkammer

Język angielski
Emilia Spiczak Brzezinska

Małgorzata Miszk

Język niemiecki
Iwona Werra

Język kaszubski
Ewa Kosińska


Historia / WOS
Renata Knap – Godyń

Matematyka

Małgorzata Jereczek

Ilona Pałacha

Grzegorz Neubauer

Małgorzata Przytarska

Fizyka

Grzegorz Neubauer

Chemia
Ilona Pałacha

Przyroda / Biologia
Dorota Gralak

Geografia
Monika Dawidowska

Informatyka
Iwona Werra

Muzyka

Anna Stolc

Plastyka  
Anna Stolc

Technika
Henryka Sójka

Anna Stolc

Małgorzata Jereczek


Edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Stolc

Wychowanie fizyczne
Zbigniew Cierzan

Monika Dawidowska

Religia

Anna Chomacka

Iwona Formela

Małgorzata Lejk

WDŻ
Renata Knap – Godyń

Doradztwo zawodowe

Renata Knap – Godyń


Pedagog

Magdalena Walaszek

Bożena Węsierska

Oligofrenopedagogika
Bożena Bujak

Martyna Socha


Logopedia
Elżbieta Michnik

Terapia pedagogiczna
Jolanta Wantoch Rekowska
Iwona Werra

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Elżbieta Mularczyk – sekretarz szkoły

Ilona Masowa – pomoc administracyjna/intendent

Stanisława Szymańska – kucharka
Małgorzata Woźniak – pomoc kuchenna
Jerzy Kozłowski – konserwator / palacz
Regina Szymańska – sprzątaczka
Iwona Klasa – sprzątaczka

Edyta Liszewska - sprzątaczka
Małgorzata Kiżewska – sprzątaczka
Emilia Kochańska – Piwka – pomoc nauczyciela

Marta Pela - pomoc nauczyciela

Maria Szyca – pomoc nauczyciela

Julia Buszman – pomoc nauczyciela

 -