GRONO PEDAGOGICZNE 2019/2020

Wiesława Miąskowska - dyrektor

Małgorzata Jereczek – w.z. dyrektor
Ilona Pałacha – wicedyrektor

**********************************************************

NAUCZYCIELE

Oddziały przedszkolne
Magdalena Narloch

Martyna Socha

Ewelina Kamińska

Magda Grajek


Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Konkel

Bożena Milewczyk

Jolanta Wantoch Rekowska

Bożena Węsierska

Magdalena Walaszek

Jolanta Sawicka

 

Świetlica
Dorota Gralak

Jolanta Sawicka

Magdalena Walaszek


Biblioteka
Henryka   Sójka

Mirosława Puttkammer

Język polski
Bożena Bujak

Elżbieta Michnik

Mirosława Puttkammer

Język angielski
Emilia Spiczak Brzezinska

Małgorzata Miszk

Język niemiecki
Iwona Werra

Język kaszubski
Ewa Kosińska

 

Historia / WOS
Renata Knap – Godyń

 

Matematyka

Wiesława Miąskowska

Małgorzata Jereczek

Ilona Pałacha

Grzegorz Neubauer

Fizyka

Grzegorz Neubauer

Chemia
Ilona Pałacha

Przyroda / Biologia
Dorota Gralak

Geografia
Monika Dawidowska

Informatyka
Iwona Werra

Muzyka
Jan Mizgier

Anna Stolc

Plastyka  
Monika Dawidowska

Anna Stolc

Technika
Henryka Sójka

Anna Stolc


Edukacja dla bezpieczeństwa
Zbigniew Cierzan

Anna Stolc

Wychowanie fizyczne
Zbigniew Cierzan

Monika Dawidowska

Religia

Anna Chomacka

Iwona Formela

WDŻ
Renata Knap – Godyń

 

Doradztwo zawodowe

Renata Knap – Godyń


Pedagog

Bożena Milewczyk

Bożena Węsierska
Michalina Ziemann – Kapciak

 

Oligofrenopedagogika
Bożena Bujak

Bożena Milewczyk


Logopedia
Elżbieta Michnik

Terapia pedagogiczna
Jolanta Wantoch Rekowska
Iwona Werra

Gimnastyka korekcyjna
Henryka Sójka

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Elżbieta Mularczyk – sekretarz szkoły

Ilona Masowa – pomoc administracyjna/intendent

Stanisława Szymańska – kucharka
Małgorzata Woźniak – pomoc kuchenna
Jerzy Kozłowski – konserwator / palacz
Regina Szymańska – szatniarka/ sprzątaczka
Iwona Klasa – sprzątaczka
Małgorzata Kiżewska – sprzątaczka
Emilia Kochańska – Piwka – pomoc nauczyciela