Statut Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców

 

*******************************************************************

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS

Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci (zmieniony od 20.12.2016)

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (w sytuacji losowej)

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (na święta)

Wniosek o przyznanie dofinansowania do imprez kulturalno – oświatowych

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe (wzór)