Zakres tematyczny „Wychowania do życia w rodzinie” ,

na podstawie programu „Wędrując ku dorosłości”

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Nauczyciel realizujący program: Renata Knap-Godyń

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Załącznik: