EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Arkusze egzaminacyjne opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

 

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00