Moje dziecko idzie do szkoły

Reforma Edukacji

Ważne lekcje

**************************************

Pokonaj wszy          

[film instruktażowy]

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

**************************************

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

**************************************

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – ULOTKA

**************************************

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

**************************************

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie