TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

L.P.

DATA

ZADANIE

WYKONAWCA

1.

15 września

godz. 16.00

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

1. Spotkanie z dyrektorem.

2. Przedstawienie tematyki zajęć WDŻ.

3. Spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

4. Zapoznanie rodziców uczniów klasy ósmej z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dyrektor

 

wychowawcy

 

 wychowawcy klas VIII

2.

24 września

godz.16.00

 

Spotkanie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

Pierwsze posiedzenie RR– wybory prezydium i komisji rewizyjnej.

dyrektor

 

3.

28 października

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami

pedagog

wszyscy nauczyciele

4.

21 grudnia

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami – informacja o  przewidywanych   śródrocznych ocenach niedostatecznych

2. Spotkanie z Radą Rodziców – przedstawienie projektu planu finansowego

 

pedagog

wszyscy nauczyciele

dyrektor

5.

3 lutego

godz.16.00

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami

3. Przekazanie rodzicom uczniów klasy ósmej informacji o warunkach przebiegu egzaminu

dyrektor

wszyscy nauczyciele

6.

30 marca

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami

wszyscy nauczyciele

7.

12 maja

godz.16.00

 

Wywiadówka

1.spotkania z wychowawcami- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

dyrektor

pedagog

wszyscy nauczyciele

8.

21 czerwca

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców - podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

dyrektor