karta zapisu do szkoły-podstawowej

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

Karta zgłoszenia do świetlicy

Wniosek o dowóz dziecka do i z placówki oświatowej

Wniosek o indywidualne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia podręcznika 

Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki 

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Zwolnienie z zajęć wf

Upoważnienie do odbioru dziecka w wieku do lat 7

Regulamin organizacyjny oddziałów przedszkolnych

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach WDŻwR

Oświadczenie o objęcie dziecka/ucznia nauką języka kaszubskiego oraz nauką własnej historii i kultury

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka kaszubskiego oraz nauką własnej historii i kultury