TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.P.

DATA

ZADANIE

1

12 września

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego szkoły oraz uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3

5 listopada

Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

 

4

grudzień

Rada szkoleniowa.

 

5

30 stycznia

Rada klasyfikacyjna  -  zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów
i podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego oraz powołanie członków zespołu egzaminacyjnego.

 

6

12 marca

Organizacja i procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

7

18 czerwca

Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikowania
i promowania uczniów.

 

8

2 lipca

Podsumowanie pracy szkoły oraz wnioski na następny rok szkolny.